🤩 Reference

Rychlé seznámení s náramkem

Tato stručná příručka by vám rozhodně neměla uniknout. Detailně poznáte náramek Sunu Band včetně základního ovládání.

Obsahuje následující sekce:

 • Obsah balení
 • Poznejte náramek Sunu Band
 • Jak Sunu Band nabíjet
 • Jak nejlépe Sunu Band nosit
 • Rozhraní Sunu Bandu včetně ovládání

Obsah balení

V balení naleznete:

 • Náramek Sunu Band
 • Dobíjecí kabel s konektorem micro-USB a standardním USB
 • Jeden s oblíbených citátů v Braillově písmu např. : “Život je buď odvážné dobrodružství, nebo nic.” – Helen Keler

Poznejte náramek Sunu Band

Sunu Band je vůbec prvním inteligentním produktem pro handicapované, který velkou měrou zjednodušuje a usnadňuje samostatný pohyb lidem se zrakovým znevýhodněním. Tento náramek kombinuje senzor echolokace s intenzivní vibrační odezvou, kterou následně cítíte na zápěstí.

Jemné vibrace informují uživatele o objektech a překážkách až do vzdálenosti pěti metrů. Sunu Band rozšiřuje povědomí o osobním prostoru uživatele a snižuje tvorbu úrazů, nehod. V konečném důsledku poskytuje jistější a bezpečnější zážitek z pohybu.

Ve spolupráci s mobilní aplikací Sunu pro iPhone a Android, nabízí Sunu Band i řadu dalších užitečných funkcí včetně pravidelných aktualizací firmwaru v samotném náramku. Každou chvíli se tak můžete těšit na nějakou novou parádní vychytávku.

Základní funkce náramku

 • Haptické hodiny : Snadno určíte čas pomocí vibračních impulsů, aniž by si toho někdo všiml
 • Vibrační alarm : Navolte si různá upozornění nebo budíky s odlišnými vibracemi
 • Detekce překážek : Bezpečná orientace v prostoru. Odhalte překážky v cestě dřív, než bude pozdě. Pohybujte se s důvěrou
 • Navigace : Cestujte samostatně a bezpečně až do určeného cíle. S pomocí kompasu a GPS
 • Hledání telefonu : Váš telefon začne vydávat znatelný zvukový signál. Díky němu ho najdete kdekoli
 • Neomezené aktualizace firmwaru : Udržujte svůj náramek vždy aktuální a využívejte všechna nová vylepšení
 • Uzpůsobte a nakonfigurujte si Sunu Band podle aktuálních potřeb
 • Získejte přístup k novým aplikacím a funkcím díky aplikaci Sunu

Jednotlivé části náramku

Poznejte Sunu Band do větších podrobností. Jedině tak můžete naplno využít jeho potenciál. Následuje popis jednotlivých částí náramku včetně základních funkcí a ovládacích prvků.

1. Základní orientační bod Sunu Bandu představuje kovový válec, umístěný na jednom konci plochého povrchu náramku. Jde o senzor sonaru. Tento snímač vysílá do okolí ultrazvukové záření. S jeho pomocí detekuje ozvěnu a odrážející se zvukové vlny od blízkých objektů v určené vzdálenosti. Výsledek přenáší do vibračních impulsů, které nositel Sunu Bandu cítí na zápěstí. Podle těchto impulsů, silnějších nebo slabších, se lze orientovat v prostoru a vyhýbat se jednotlivým překážkám. Sonar vysílá ultrazvuk jen tehdy, je-li aktivní režim detekce překážek. Tento způsob se též nazývá echolokací a využívají ho především netopýři pro vlastní orientaci.

Kovový válec se sonarem chrání pevná kovová mřížka. Na pohmat může působit jako tlačítko, ale není tomu tak. Rozhodně na ni netlačte silou. Její poškození může mít zásadní vliv na funkčnost sonaru.

2. Plochý povrch náramku je dotykovým panelem. Slouží pro ovládání rozhraní Sunu Bandu. Pracujete s ním podobně, jako v případě chytrého telefonu s aktivním odečítačem obrazovky. Využití tohoto dotykového panelu bude popsáno v dalších částech této příručky.

3. Na jednom bočním okraji dotykového panelu, naleznete dvě tlačítka. První z nich se nachází nejblíže sonaru, má hrubou strukturu a je o něco delší než druhé tlačítko. To najdete dále od sonaru. Má hladkou strukturu. Je menší, kratší a mírně zapuštěné. Využití těchto tlačítek bude popsáno v dalších částech této příručky.

4. Konektor micro-USB pro dobíjení Sunu Bandu najdete z vnitřní strany náramku, která je v přímém kontaktu s pokožkou uživatele. Nalézá se vyloženě na proti snímači sonaru. Pocitově působí vroubkovaně. Nachází se v těsné blízkosti části pásku zakončeném stříbrnou přezkou.

5. Sunu Band bývá standardně dodáván s 20 mm hypoalergenním silikonovým černým páskem opatřeném stříbrnou přezkou.

Nabíjení Sunu Bandu

Svůj nový Sunu Band nejdříve připojte k napájení a nechte jej dobít. Baterie bývá standardně na nule. K nabíjení využívejte micro-USB kabel dodávaný s náramkem. Při dobíjení Sunu Bandu se držte následujícího:

 • Do jedné ruky uchopte náramek, do druhé tenčí konec micro-USB kabelu.
 • Povšimněte si, že tenčí konec kabelu obsahuje dva hmatné zářezy připomínající tečky. Při zapojování kabelu do konektoru v náramku, musí tyto dvě tečky směřovat k pásku s přezkou.
 • Následně zasuňte kabel do konektoru, dokud nepocítíte zřetelné cvaknutí. Pokud tenčí koncovka kabelu se dvěma hmatnými tečkami míří opačným směrem než k pásku s přezkou, kabel k Sunu Bandu nepřipojíte.
 • Silnější konec micro-USB kabelu s koncovkou USB, zapojte do jakéhokoli síťového USB adaptéru. Ten není přímou součástí balení Sunu Bandu. Můžete však použít jakýkoli síťový USB adaptér, který máte zrovna k dispozici. Např. od nabíječky k iPhonu. Kromě toho, náramek lze dobít i propojením USB kabelu s PC.
 • Vyčkejte asi 15 sekund. Sunu Band by měl zavibrovat. Pokud se tak nestane, překontrolujte správnost zapojení micro-USB kabelu. V obou konektorech musí držet pevně, jinak nelze náramek dobít.

Náramek se dobíjí zhruba 3 až 4 hodiny. Při aktivním využívání baterie vydrží 8 až 12 hodin. Při nižší zátěži skoro celý týden.

Kontrolovat aktuální stav baterie lze dvěma způsoby:

 1. Přes mobilní aplikaci Sunu, podrobně se o ní dozvíte později v manuálu zaměřeném přímo na tuto aplikaci.
 2. Dvakrát poklepte prstem na dotykový panel náramku. Vnímáte vibrační impulsy a podle nich určíte stav baterie. Pět impulsů znamená plně nabitá, jeden impuls téměř vybitá. Indikace stavu baterie přímo v rámci Sunu Bandu, funguje pouze s nejnovější verzí firmwaru.

Jak správně nosit Sunu Band?

Tento náramek můžete nosit na obou rukou stejně jako hodinky. Snímač sonaru umístěte k palci ruky, na které máte Sunu Band. Následně upravte pásek s přezkou tak, aby vám náramek pohodlně přilnul k zápěstí.

Pokud cestujete s bílou holí, vodícím psem nebo průvodcem, noste náramek na druhé ruce.

Rozhraní Sunu Bandu

Pracujete s ním podobně jako se smartphonem nebo tabletem. Obsahuje:

Tlačítka

Nacházejí se na jedné straně náramku.

 1. Tlačítko Home nebo-li domů má hrubou strukturu, je víceúčelové a nalézá se nejblíže snímače sonaru.
 2. Tlačítko Navigace má hladkou strukturu a vyskytuje se nejdále od snímače sonaru.

Tato tlačítka slouží k vyvolání různých funkcí Sunu Bandu. Používají se následovně:

 1. Krátký stisk tlačítka, okamžité uvolnění
 2. Stiskněte a držte tlačítko stisknuté po dobu tří sekund, pak uvolněte
 3. Dvakrát tlačítko stiskněte v rychlém sledu. Stejně jako na PC

Dotykový panel

Plochý povrch Sunu Bandu je dotykový. Tento panel ovládáte stejně jako chytrý telefon s aktivním odečítačem obrazovky. Dvě hlavní interakce s tímto panelem jsou následující:

I. Interagujte pohybem prstu:

 • Přejeďte prstem směrem od sonaru
 • Přejeďte prstem směrem k sonaru

II. Interakce stisknutím a poklepáním:

 • Klepněte a podržte prst na dotykovém panelu po dobu tří sekund. Pak uvolněte
 • Dvakrát poklepte prstem na dotykový panel v rychlém sledu

Ovládání rozhraní Sunu Bandu

Tlačítko Home

Má hrubou strukturu, nachází se nejblíže sonaru a je víceúčelové. Stisknutím uvedete náramek do pohotovostního režimu a zároveň ukončíte všechny aktuálně běžící funkce Sunu Bandu. Po minutě nečinnosti se náramek automaticky přepne zpět do úsporného spánkového módu. Úspěšné stisknutí tlačítka doprovází jemná dlouhá vibrační odezva.

Kromě výše zmíněného, tímto tlačítkem spouštíte funkci pro hledání telefonu nebo otvíráte hlavní menu s dostupnými funkcemi Sunu Bandu. Pokud se nacházíte v pohotovostním režimu, jednoduchými dotykovými gesty snadno určíte i aktuální čas pomocí vibračních impulsů. Tuto funkci detailně vysvětlíme v samostatném článku již brzy.

 1. Hledání telefonu : Stiskněte a krátce podržte tlačítko Home, dokud nepocítíte vibraci náramku. Telefon začne sám o sobě vibrovat a houkat jako policejní nebo sanitní vůz. Krátkým stiskem tlačítka Home, hledání telefonu ukončíte.
 2. Otevření nabídky funkcí Sunu Bandu : Dvakrát v rychlém sledu stiskněte tlačítko Home, dokud nepocítíte vibraci náramku. Ocitnete se v menu, odkud můžete spouštět doprovodné a zajímavé funkce Sunu Bandu jako je např. hledání míst v okolí nebo kompas. Menu opustíte krátkým stiskem tlačítka Home.
 3. V obou případech doporučujeme mít aktivní aplikaci Sunu App na svém mobilním telefonu, jinak obě funkce nebudou správně fungovat.

Tlačítko navigace, funkce sonaru

Má hladkou strukturu, je též víceúčelové, nachází se dále od sonaru než tlačítko Home. Stiskem aktivuje sonar a funkci detekce překážek.

Sonar detekuje objekty ve vaší blízkosti až do vzdálenosti pěti metrů. A to v reálném čase. Poskytuje zpětnou vibrační odezvu, díky které snadno poznáte blízkost jednotlivých překážek.

Snímač sonaru vysílá do okolí vysokofrekvenční zvukové vlny, které se odráží od objektů v dosahu. Na zpáteční cestě nesou informaci o aktuální blízkosti jednotlivých překážek. Tu převádějí na vibrační impulsy, které následně cítíte na svém zápěstí. S blížící se překážkou jsou vibrace intenzivnější a častější. Jakmile se překážka vzdaluje, vibrace nejsou již tak časté.

V samostatném článku, který připravujeme, se detailně seznámíte s využitím echolokace v praxi. Na praktických příkladech si reálně ukážeme, jak určovat a vyhýbat se jednotlivým objektům.

Funkce detekce překážek umožňuje:

 1. Aktivaci sonaru a vibrační zpětné odezvy
 2. Přepínání mezi režimy sonaru

Aktivace funkce pro detekci překážek

 1. Stiskněte tlačítko navigace. Tím spustíte snímač sonaru. Sunu Band začne ihned vibrovat. To znamená, že detekce překážek je v pohotovosti.
 2. Po krátké odmlce ucítíte jeden nebo dva vibrační impulsy. Ty indikují aktuálně nastavený režim sonaru.
 3. Po další krátké odmlce bude funkce pro detekování překážek aktivní a pracovat v navoleném režimu. Klidně namiřte senzorem do různých směrů nebo před ním přidržte druhou ruku, abyste si ověřili, že funguje správně.

Přepínání mezi režimy sonaru

Sunu Band obsahuje hned několik provozních režimů sonaru. V současnosti tři. Každý má své využití, účel. První z nich je určen především pro orientaci ve vnitřních prostorách a na krátkou vzdálenost, druhý využijete spíše při pohybu venku a na delší vzdálenost, třetí vám dokáže určit strukturu, tvar, tvrdost jednotlivých objektů / překážek a vyhledávat mezery / průchody mezi nimi. Brzy zjistíte, že se jednotlivé režimy hodí čas od času přepínat dle potřeby. Seznamte se s nimi blíže.

1. Režim krátkého dosahu (vnitřní) : Detekuje překážky ve vzdálenosti a výšce 1,5 metrů až pěti metrů. Sonar má nastaven nízkou citlivost. Tento režim slouží především při orientaci ve vnitřních a přeplněných prostorách. Školy, úřady, nemocnice, obchodní domy atd. Na základě nízké citlivosti sonaru dovede rozpoznat různé mezery, průchody, prahy.

2. Režim s dlouhým dosahem (venkovní) : zvládá detekovat překážky až do vzdálenosti 5 metrů, ale hlavně se vyznačuje vysokou citlivostí sonaru. Je určen pro orientaci ve vnějších, venkovních a otevřeních prostorách. Díky vysoké citlivosti zvládne rozpoznat i nenápadné tenké objekty např. větve stromů, keře.

3. Hledání cesty : Specifický režim, který dovede určit strukturu, tvar, tvrdost jednotlivých objektů. Rozeznat jejich střed, okraje a detekovat volný průchod / mezery mezi jednotlivými překážkami. Lze tedy s klidem říct, že tento režim skutečně hledá volnou cestu. Vyznačuje se střední citlivostí a v základní konfiguraci se zaměřuje na vzdálenost od 0,7 m do 2,1 m. Sonar snímá v úzkém úhlu, tedy v krátkém rozsahu. Zaměřuje se především na blízké objekty, nelze se u něj spoléhat na detekování překážek ve větších vzdálenostech či širokém rozsahu. Tento režim je vhodný pro orientaci v přeplněných prostorách, kde je nutné dbát na opatrnost a vyhýbat se různým objektům, umístěných v nevelké vzdálenosti. Dav lidí, administrativní budova, restaurace, škola apod.
Mezi jednotlivými režimy přepínáte snadno. Přejížděním prstu po dotykovém panelu k sonaru nebo od něj. Přepínat režimy můžete ovšem pouze tehdy, není-li v současnosti žádný z režimů aktivní a tím pádem neprobíhá detekce překážek. Postupujte takto:

1. Nejdříve stiskněte tlačítko s hladkou strukturou pro aktivaci snímače Sonaru.

2. Ucítíte vybraci, značící stisknutí tlačítka. Následně po pár vteřinách vibraci, detekující aktuálně navolený režim sonaru. Venkovní, vnitřní, hledání cesty. Pokud budete čekat ještě pár vteřin, posledně navolený režim sonaru se aktivuje a začne probíhat detekce překážek

3. Na aktivaci posledně navoleného režimu nečekejte. Jakmile stisknete tlačítko pro aktivaci Sonaru, výše popsaným gestem tedy přejížděním prstu k sonaru nebo od něj po dotykovém panelu náramku, nastavte režim, který chcete používat. Jednotlivé typy režimů poznáte na základě specifických vibrací viz níže

4. Zvolení režimu Sonaru nepotvrzujete, po pár vteřinách dojde k jeho automatické aktivaci

5. Pokud chcete režim změnit kdykoli v průběhu detekce překážek v jiném režimu, nemusíte snímač Sonaru vypínat. Jen stiskněte tlačítko s hladkou strukturou, tím se detekce překážek přeruší a vy tak můžete snadno změnit režim Sonaru podle potřeby

6. Jaký režim máte nastaven, poznáte snadno podle vibrací a to následovně:

 • Vnitřní režim Sonaru (jedna krátká vibrace)
 • Venkovní režim sonaru (dvě krátké vibrace)
 • Hledání cesty / Gap finding = hledání mezer (tři krátké vibrace)

I při ukončení funkce pro detekci překážek, zůstává nastaven poslední navolený režim sonaru. To znamená, že při opětovném spuštění detekování překážek, automaticky naskočí režim, který jste naposledy použili. Samotnou funkci pro detekování překážek ukončíte kdykoli krátkým stiskem tlačítka Home.

Další funkce navigačního tlačítka

I tlačítko navigace stejně jako Home tlačítko, má další funkce než pouze aktivování sonaru a detekování překážek. Obsahuje též následující využití:

 1. Dvojím stiskem navigačního tlačítka aktivujete funkci pro hledání míst. Podrobně se o této funkci rozepíšeme již brzy v samostatném článku.
 2. Stisknutím a krátkým podržením navigačního tlačítka, vypnete nebo zapnete hlasová oznámení aplikace Sunu. Tato oznámení slouží k poskytování hlasových informací přímo z mobilního telefonu. Podrobně tuto funkci již brzy představíme v samostatném článku.

Ovládejte Sunu Band jen mávnutím ruky

Tato gesta se hodí v situacích, když máte plné ruce a tisknutí tlačítek nebo práce s dotykovým panelem, pro vás není snadná. V takových případech stačí jen mírně pohnout rukou a náramek i tak zareaguje. Mohou za to senzory, které monitorují polohu a pohyb vaší ruky. Stačí jednoduché gesto rukou a Sunu Band uvedete do úsporného nebo pohotovostního režimu.

Váš náramek v základu obsahuje dvě aktivní gesta rukou. Ta slouží k pozastavení a opětovné aktivaci funkce pro detekci překážek. To se hodí především na cestách, když zrovna nepotřebujete detekci překážek využívat. Např. sedíte v autobuse a nechcete, aby vám sonar neustále detekoval sedadlo před sebou, nebo když stojíte na přechodu a čekáte na zelenou. Pomocí jednoduchého pohybu rukou lehce uvedete snímač sonaru do režimu spánku a stejně tak jej rychle opět aktivujete.

Pozastavení a opětovná aktivace detekce překážek pomocí gest

Následující gesta rukou můžete použít pouze tehdy, když máte aktivní funkci pro detekci překážek a nastaven režim sonaru na krátký (vnitřní) nebo dlouhý (venkovní) dosah. Samozřejmě gesta provádějte rukou s nasazeným náramkem.

1. Poklepte dlaní ruky na boční stranu stehna.

2. Pokud gesto provedete správně, okamžitě pocítíte dlouhou vibraci. Tento vibrační impuls začíná s vysokou intenzitou, která se zmírňuje až nakonec vymizí do ztracena.

3. Snímač sonaru se přepne do spánkového režimu a dokud jej znovu neprobudíte, detekce překážek bude pozastavena.

4. Opětovným poklepáním dlaní do boční strany stehna opět uvedete sonar do pohotovostního režimu. Poznáte to na základě vibračních impulsů, indikujících aktuálně nastavený režim sonaru.

Další způsob, prostřednictvím kterého též uvedete svůj náramek do režimu spánku, je následující:

1. Položte ruku s náramken na hruď.

2. Otočte zápěstím tak, aby vaše dlaň směřovala směrem dolů.

3. Funkce Detekce překážek se přepne do režimu spánku, pokud máte ruku v této pozici.

4. Když ruku vrátíte do původní polohy podél těla, spánkový režim funkce detekce překážek se automaticky ukončí. Pomocí vibračních impulsů ihned poznáte, jaký režim detekování objektů v blízkosti, je momentálně aktivní. Detekci překážek používáte jako dříve.

Gesta pro ovládání Sunu Bandu pouhým mávnutím ruky, spravujete přes mobilní aplikaci. Podrobnější informace naleznete v samostatném článku, zaměřeném na mobilní aplikaci Sunu.

Uvedení náramku do továrního nastavení

Pokud se vyloženě ocitnete v koncích, vždy můžete svůj Sunu Band kompletně resetovat. Tím jej uvedete do továrního nastavení. Do stavu, v jakém se nacházel od výroby.

Postupujte takto:

 1. Současně stiskněte tlačítko Home a tlačítko navigace. Obě tlačítka podržte po dobu tří sekund, dokud nepocítíte vibrace náramku.
 2. Sunu Band se nyní resetuje. Celý proces by měl trvat dvacet, maximálně třicet sekund.
 3. Jakmile bude proces dokončen, náramek opět zavibruje. Tím indikuje, že se nachází v továrním nastavení a je připraven k dalšímu používání.

Kam dál?

Nastal čas, abyste se detailně seznámili s mobilní aplikací Sunu. Ta je určena pro iPhone a Android a nabízí teprve ten pravý zážitek s používání Sunu Bandu. Poté, co spárujete náramek s vaším mobilním telefonem prostřednictvím této aplikace, odemknete řadu nových a užitečných funkcí včetně pravidelných aktualizací. Přes mobilní aplikaci kompletně spravujete svůj Sunu Band podle vlastních potřeb.

Významní partneři

Dlouhodobě spolupracujeme s těmito partnery:
Liftago Dáme jídlo Fakturoid Sumup Twisto Záchranka