🤩 Reference

Rychlé seznámení s aplikací Sunu

Náramek toho sám o sobě moc nedokáže. Kus hardwaru s několika předdefinovanými funkcemi. Abyste jej mohli plně využívat, zprovozněte si bezplatnou mobilní aplikaci Sunu App, dostupnou pro iOS, ale i Android. Tato aplikace představuje hlavní řídící centrum Sunu Bandu. Pouze díky ní jste schopni spravovat, ovládat a konfigurovat základní, ale i pokročilé funkce náramku. S každou aktualizací navíc přináší různá nová zlepšení a vychytávky včetně aktualizací firmwaru přímo v Sunu Bandu. Sunu App lehce stáhnete v App Store na iOS, v Google Play na Androidu. Tato příručka vás detailně seznámí s touhle aplikací. Především se naučíte následující:

 1. Vytvoření uživatelského účtu, přihlášení
 2. Párování Sunu Bandu
 3. Aktualizace Sunu Bandu
 4. Orientaci v aplikaci Sunu
 5. Základní funkce aplikace

* : Tato příručka počítá s tím, že již detailně znáte svůj Sunu Band. Přečetli jste si manuál rychlé seznámení s náramkem a baterii v Sunu Bandu máte dobitou.

Stažení a instalace

Postupujte následovně. Popisováno na iPhonu s operačním systémem iOS:

 1. Otevřete aplikaci App Store na svém iPhonu
 2. Potvrďte panel hledat a do textového políčka zadejte Sunu.
 3. Listujte v seznamu výsledků vyhledávání, dokud nenarazíte na Sunu Inc. Potvrďte.
 4. Následně by mělo dojít ke zobrazení Sunu App, health and fitnes. Tuto aplikaci stáhněte.

Přístupnost : Mobilní aplikace Sunu je plně přístupná a ovladatelná s VoiceOverem, vestavěným odečítačem obrazovky pro zrakově znevýhodněné. Pokud získáte dojem, že některá část aplikace včetně jednotlivých ovládacích prvků, s VoiceOverem neběží správně, i hned nás kontaktujte na e-mailu:
info@giebhelp.eu
Informaci předáme vývojářům k řešení.

Bluetooth : Pro používání Sunu aplikace, je nutné aktivovat Bluetooth připojení. Překontrolujte na svém iPhonu v sekci nastavení a Bluetooth, jestli máte tuto funkci zapnutou. Pokud ne, aktivujte ji.

Push notifikace : Čas od času můžete přímo z aplikace Sunu obdržet různé notifikace ohledně nových funkcí, aktualizací, ale i oznámení, týkající se některých aktuálně využívaných funkcí náramku. Při prvním spuštění aplikace tedy povolte zasílání push notifikací. Tento dialog na vás automaticky vyskočí, rozhodně ho nepřehlédnete.

První přihlášení, vytvoření účtu

Abyste mohli s aplikací Sunu pracovat, potřebujete vlastnit uživatelský účet. Před jeho vytvořením doporučujeme prostudovat zásady ochrany osobních údajů společnosti Sunu Inc. Podle těchto zásad u dětí mladších třinácti let, musí uživatelský účet vytvořit jejich rodiče ovšem pod jménem dítěte.

Existuje hned několik možností, jak získat uživatelský účet. Aplikaci Sunu můžete propojit s účtem na sociálních sítích Facebook nebo Twitter.

Postup je následující:

 1. Rozhodněte pomocí které sociální sítě se připojíte do aplikace Sunu. Na výběr máte buď Facebook nebo Twitter.
 2. Povolte aplikaci Sunu přístup k uživatelským údajům účtu v rámci zvolené sociální sítě.

Též se můžete samovolně zaregistrovat přímo u společnosti Sunu. Pokud vyberete možnost registrace, zadáváte následující data:

 1. Platnou e-mailovou adresu k existujícímu e-mailovému účtu.
 2. Vytváříte si přihlašovací heslo.

Spárování náramku s aplikací Sunu

Panel Sunu Band

Jde o hlavní sekci nebo-li obrazovku aplikace. Zobrazí se ihned po vytvoření účtu a prvním přihlášení. Tuto sekci nazýváme Sunu Band. Obsahuje následující možnosti a funkce:

 1. Stavový řádek Sunu Bandu : Upozorňuje uživatele na stav aktuálního stavu baterie náramku a indikuje stav spárování Sunu Bandu s aplikací Sunu.
 2. Rychlý přístup : Nejdůležitější funkce náramku v dosahu přímo na hlavním panelu Sunu Band.
 3. V dolní části obrazovky naleznete několik záložek. Ty zajišťují rychlé přepínání mezi jednotlivými sekcemi aplikace Sunu.

Stavový řádek náramku, párování s aplikací Sunu

Než zahájíte proces párování, překontrolujte si jestli:

 1. Máte v telefonu aktivní Bluetooth
 2. Má náramek dostatek energie v baterii nebo se aktuálně dobíjí
 3. Uveďte náramek do pohotovostního režimu stiskem tlačítka Home

Pokud není náramek propojen s mobilní aplikací, stavový řádek tuto informaci zobrazuje. Navíc neindikuje aktuální stav baterie Sunu Bandu a nevyhledává nové aktualizace firmwaru v náramku. Před zahájením párování, umístěte svůj telefon do těsné blízkosti náramku. Poté se řiďte následujícími kroky:

 1. Přímo na stavovém řádku najdete tlačítko pro aktivaci procesu párování. Ovšem jen tehdy, není-li Sunu Band spárován.
 2. Stiskněte párovací tlačítko a svůj telefon umístěte do těsné blízkosti náramku. Nejlépe tak, aby se zadní strana telefonu jemně dotýkala dotykového panelu náramku.
 3. Vyčkejte na dokončení procesu párování. Stačí poslouchat odečítač obrazovky VoiceOver. Následně, je-li proces úspěšný, poznáte změnu ve stavovém řádku v mobilní aplikaci na panelu Sunu Band.
 4. Stavový řádek začne zobrazovat informaci o propojeném náramku, stavu baterie a případně i dostupných aktualizacích firmwaru.

Pokud se při párování s mobilní aplikaci nedaří:

 1. Probuďte Sunu Band s úsporného režimu stiskem tlačítka Home.
 2. Překontrolujte, jestli máte telefon a náramek těsně blízko sebe.

Zrušení propojení Sunu Bandu s mobilní aplikací, zrealizujete v panelu Více, sekce nastavení Sunu Bandu. Zde najdete také aktuální verzi mobilní aplikace včetně verze firmwaru v náramku.

Aktualizace Sunu

Náramek Sunu Band a mobilní aplikace Sunu, se neustále vylepšují a zdokonalují. Pravidelné aktualizace přináší nové funkce a opravy chyb. Jejich prostřednictvím si zajistíte spolehlivost a stabilitu fungování náramku. Navíc vám nic neunikne a vy tak budete mít k dispozici vždy nejaktuálnější vychytávky.

Když obdržíte svůj nový náramek, je pravděpodobné, že se v něm bude nacházet starší verze firmwaru. Tím pádem budete muset aktualizovat na nejnovější verzi. Postupujte takto:

 1. Přímo ve stavovém řádku vyhledejte informaci o dostupných aktualizacích. Pokud bude k dispozici nový firmware, objeví se tlačítko aktualizovat Sunu Band.
 2. Stiskněte jej a umístěte svůj telefon do těsné blízkosti náramku. Nejlépe tak, aby se zadní strana telefonu, jemně dotýkala dotykového panelu Sunu Bandu.
 3. Poslouchejte pokyny VoiceOveru. Ten vás bude informovat o průběhu aktualizace.
 4. Úspěšnost aktualizace poznáte podle toho, že náramek jednou dlouze zavibruje.
 • Důležité : Oddalte telefon od Sunu bandu až tehdy, dokud neucítíte jednu dlouhou vibraci náramku. Ta označuje úspěšnost aktualizace firmwaru.
 • Pokud Sunu Band z nějakého důvodu nezavibruje a přestane reagovat, nepanikařte. Zavřete aplikaci Sunu, znovu ji otevřete a proces aktualizace zopakujte.

Orientace v aplikaci Sunu

Ve spodní části obrazovky naleznete tři panely. Jejich prostřednictvím přepínáte mezi jednotlivými sekcemi nebo-li částmi aplikace. Každá sekce obsahuje specifické možnosti a funkce.

 • Panel Sunu Band : Hlavní část aplikace. Zobrazuje aktuální informace o náramku včetně stavu párování, baterie, aktualizace firmwaru a rychlý přístup k určitým funkcím
 • Funkce : instalace, úprava a aktivace různých funkcí, které jsou momentálně v náramku dostupné.
 • Další : Úprava svého profilu, zjednodušené verze manuálů a možnost požádat o pomoc přímo Sunu Inc.

I. Panel Sunu Band

Jde o hlavní domovskou obrazovku celé aplikace. Obsahuje podstatné informace o vašem náramku a nabízí rychlý přístup ke zprávě určitých funkcí náramku. Dvě nejdůležitější části této obrazovky jsou následující:

1. Stavový řádek

Nyní se zaměřme na to, jaké informace se zobrazují ve stavovém řádku náramku Sunu Band. V okamžiku, kdy dojde ke spárování náramku s mobilní aplikací, naleznete v něm tyto údaje:

 1. Aktuální stav spárování náramku s mobilní aplikací.
 2. Indikátor úrovně baterie v náramku.
 3. Informace o dostupných aktualizacích firmwaru náramku a možnost aktualizování na nejnovější verzi, je-li k dispozici.

2. Rychlý přístup

Konfigurujte a spravujte nejdůležitější funkce náramku přímo z hlavního panelu Sunu Band v aplikaci Sunu. Na jedno kliknutí se momentálně rychle dostanete k těmto funkcím:

 1. Detekce překážek : Nastavujte rozsah a citlivost obou režimů snímače Sonaru.
 2. Haptická odezva : Nastavujte intenzitu vibrací, které cítíte na zápěstí.
 3. Hlasová oznámení : Aktivujte, deaktivujte nebo konfigurujte hlasová oznámení, doprovázející vibrace náramku hlasovými pokyny.
 4. Hledání míst : Nastavujte preference v rámci funkce navigace a vyhledávání míst v blízkém okolí.

II. Panel Funkce

Samotný náramek toho moc nedovede. Hlavní roli představují různé přídavné funkce, které přidávají náramku Sunu Band rozsáhlé možnosti využití v řadě oblastí. Tento panel obsahuje seznam aktuálně dostupných funkcí náramku. Umožňuje Aktivovat, deaktivovat a konfigurovat jednotlivé funkce dle potřeb uživatele. V budoucnu se objeví nové funkce, které si budete moci samostatně do náramku doinstalovat. V současné době jsou k dispozici tyto funkce:

 • Budík, alarm : Nastavte si různá vibrační upozornění podle potřeby i s vlastní vibrační sekvencí.
 • Čas : Určujte čas pomocí vibračních impulsů. Aktuální čas se řídí časovým pásmem, které používáte ve svém telefonu. Nastavuje se automaticky na základě spárovaného náramku s mobilní aplikací Sunu. Jak určovat čas prostřednictvím vibrací, najdete v samostatném článku.
 • Detekce překážek : Aktivujte pokročilé možnosti echolokace a nastavujte rozsah a citlivost pro oba režimy snímače sonaru.
 • Gesta : Zapínejte a vypínejte různá gesta, která umožňují ovládat náramek pouhým mávnutím ruky.
 • Haptika : Měňte intenzitu vibrací, které cítíte na zápěstí.
 • Hledání míst : Připojte se ke Google mapám a nechte si vyhledat různá místa v blízkém okolí. Následně využijte navigaci pomocí náramku do určeného cíle. Poznámka : Tato aplikace se nachází stále v beta verzi.
 • Hlasová oznámení : Konfigurujte a upravujte hlasové pokyny, které uvítáte v situacích, kde samotné vibrace náramku nestačí.
 • Kalibrace náramku Sunu : Citlivé senzory vyžadují pravidelnou kalibraci pro spolehlivé a správné fungování detekování překážek, hledání míst v okolí, kompasu, ale i při navigaci do určeného cíle.
 • Kompas : Orientujte se podle světových stran.
 • Krokoměr : Zjišťujte, kolik denně ujdete kroků a nastavujte si vlastní preference a denní cíl.
 • Hlasová zpětná vazba : Ohlašuje aktuální vzdálenost od jednotlivých objektů, překážek. Zvukem nebo hlasem. Nastavte si ji podle vlastních potřeb.
 • Detekce zápěstí : Stanovte ruku, na které nejraději nosíte svůj náramek pro lepší a přesnější fungování Sunu Bandu.
 • Detailní popis jednotlivých funkcí Sunu Bandu, naleznete v samostatném článku.

  III. Panel Více

  Tato sekce je celkem důležitá. Neměla by vám rozhodně uniknout. Obsahuje stručné manuály k náramku a aplikaci Sunu, poskytuje možnost kontaktování technické podpory a další užitečné informace. Konkrétně v ní najdete:

  • Můj profil : Správa uživatelského účtu včetně jména, příjmení, e-mailu a propojení se sociálními sítěmi Facebook, Twitter.
  • Interaktivního průvodce : Momentálně pouze rychlé seznámení s náramkem Sunu Band ve zkrácené verzi, později přibudou i další manuály a návody.
  • Podpora : Přímé kontaktování technické podpory společnosti Sunu Inc. Komunikace pouze v angličtině. Pro českou technickou podporu kontaktujte nás.
  • Změna jazyka : Nastavte si preferovaný jazyk mobilní aplikace Sunu. Podporuje i češtinu.
  • Nastavení Sunu Bandu : Konfigurace náramku. Konkrétně proces párování, aktualizace firmwaru a informace o aktuálních verzích firmware v náramku a samotné mobilní aplikaci Sunu.

  Kam dál?

  Postupně připravujeme další manuály a návody, které vás detailně seznámí s používání náramku Sunu Band. Sledujte proto sekci manuály k náramku a postupně s přibývajícími články, čerpejte další informace včetně praktických zkušeností.

  Rozhodně si dále nezapomeňte přečíst bezpečnostní zásady týkající se náramku, úvod do echolokace a článek, zaměřený na detailní popis jednotlivých funkcí náramku. Další články připravujeme, mějte strpení.

Významní partneři

Dlouhodobě spolupracujeme s těmito partnery:
Liftago Dáme jídlo Fakturoid Sumup Twisto Záchranka