🤩 Reference

Náramek Sunu Band a bezpečnost

Tato důležitá bezpečnostní upozornění a zásady, se vztahují na náramek Sunu Band. Produkt společnosti Sunu Inc a v CZ distribuovaný společností GiebHelp servis s.r.o. Pečlivě si pročtěte následující řádky a níže sepsané zásady dodržujte. Vyhnete se tak zbytečným potížím, které mohou vzniknout na základě nedostatečných znalostí s těmito bezpečnostními opatřeními.

Náramek Sunu Band nebyl nikdy klasifikován jako zařízení, zaručující vaši stoprocentní bezpečnost v kombinaci s dalšími produkty, usnadňující zrakový handicap. Nikdy jej nepoužívejte samostatně, ale vždy ve spolupráci s bílou holí, vodícím psem nebo lidským průvodcem.

Sunu Band není vodotěsný. Zbytečně tento produkt nevystavujte vodě, sněhu, dešti. Kapky vody snese, ale není vhodné, aby na něj tekla voda v nepřerušovaných intervalech delší dobu. Snímač sonaru neslouží k vyhledávání předem určených míst, jako jsou lavičky, židle či různé záchytné body, které standardně používáte pro orientaci v terénu. Sonar detekuje překážky v okolí a určuje, co se nachází kolem vás. Nedovede rozpoznat druhy jednotlivých objektů, takže pro hledání specifického objektu nebo místa, se spoléhejte na svého průvodce, vlastní intuici nebo vodícího psa.

Sunu Band nevystavujte vysokým teplotám překračujícím hodnotu 55 stupňů C. Rozhodně sami tento produkt nedemontujte a neopravujte. V takových případech se obraťte na svého dodavatele. Náramek nedokáže detekovat:

  • Obrubníky u chodníků
  • Pády
  • Schodiště
  • Sklony, nerovné povrchy
  • Kluzké mokré povrchy ve vnitřních, ale i venkovních prostorách
  • Pohybující se vozidla jakéhokoli druhu
  • Různé drobné pohybující se předměty, které mohou představovat nebezpečí např. padající kamení

Náramek vám nijak nepomůže v těchto situacích:

  • Při chůzi po schodišti nahoru nebo dolů. Všeobecně též nepozná, kam šlapete. Choďte opatrně.
  • Když přecházíte vozovku s rušnou automobilovou dopravou.

Rušení sonaru

Snímač sonaru funguje na bázi vysokofrekvenčních ultrazvukových vln. Tím pádem nemusí běžet spolehlivě v blízkosti dalších ultrazvukových zařízení jako např. Automatické osvětlení místností pomocí čidla, různé detektory pohybu a jiné ultrazvukové přístroje.

V takových případech náramek neustále vibruje a vůbec nereaguje. Deaktivujte snímač sonaru a znovu jej spusťte, až se ocitnete mimo rušivou oblast.

Děti

Sunu Band není určen pro děti do pěti let. Děti mladší třinácti let, by měly tento náramek používat jen pod dohledem dospělé osoby. Rodičů nebo zákonného zástupce. Pokud nedovedete odhadnout, jestli je vaše dítě schopné samostatného a bezpečného pohybu, obraťte se na specialistu pro pohyb zrakově handicapovaných osob, rehabilitačního pracovníka nebo lékaře.

Možné nebezpečí při používání Sunu Bandu

Produkty Sunu byly pečlivě testovány a získaly certifikace splňující bezpečnost před ohrožením elektrickými impulsy nebo radiací. Vyhovují požadavkům FCC a CE.

Ačkoliv nejsou při používání snímače Sonaru v rámci náramku Sunu Band, známa žádná zdravotní rizika pro člověka a domácí zvířata, přesto buďte opatrní.

Nedotýkejte se snímačem sonaru vašich uší, ani uší domácích mazlíčků např. psů. Neumísťujte sonar do těsné blízkosti těhotných lidí.

Náramek je vyráběn z hypoalergenních materiálů. Pokud při jeho nošení zaznamenáte alergickou reakci, což je opravdu málo pravděpodobné, přestaňte Sunu Band ihned používat.

Jak o náramek správně pečovat?

Opět upozorňujeme, že Sunu Band není vodotěsný. Pár kapek samozřejmě snese, ale v žádném případě jej nevystavujte souvislému proudu vody. Nepoužívat pod vodou, v silném dešti a ani ve sprše. Pokud bude náramek mokrý, nechte ho před dalším použitím vyschnout.

Náramek dobíjejte pouze po dobu čtyř hodin a ne přes noc. Zajistíte si tak delší životnost jeho baterie.

Snímač sonaru chrání kovová mřížka. Ta je sice dost pevná, ale přesto dbejte na to, aby nebyla poškozena. Mohlo by to mít negativní vliv na funkčnost sonaru.

Máte další dotazy k bezpečnosti nebo chcete něco osvětlit? kontaktujte nás.

Významní partneři

Dlouhodobě spolupracujeme s těmito partnery:
Liftago Dáme jídlo Fakturoid Sumup Twisto Záchranka