🤩 Reference

Funkce náramku Sunu Band

Určování času

Nepotřebujete hodinky, ani lovit mobil z batohu nebo kapsy. Když nosíte náramek Sunu Band, čas zjistíte snadno pomocí vibrací přímo na vašem zápěstí. Stačí se naučit rozeznávat jednotlivé typy vibrací a zbytek je hračka.

Není-li váš náramek propojen s mobilní aplikací Sunu v chytrém telefonu, zobrazuje standardně americký čas. Jakmile jej ovšem připojíte k telefonu, ukazující aktuální čas na základě navoleného časového pásma, změna se projeví i v náramku. Abyste mohli tuto funkci efektivně a správně používat, nejdříve zprovozněte mobilní aplikaci Sunu ve vašem telefonu a spárujte s ní váš Sunu Band.

Čas zjistíte pouze tehdy, pokud se náramek nachází v pohotovostním nebo-li domácím režimu. To znamená, že vždy před určováním aktuálního času, stiskněte tlačítko Home a uveďte náramek do pohotovostního režimu.

Hodiny

 • Přejeďte prstem po dotykovém panelu směrem k sonaru.
 • Dlouhá vibrace : udává pět hodin aktuálního času.
 • Krátká vibrace : udává hodinu aktuálního času.

Př. 1. : 10 hod. = dvě dlouhé vibrace za sebou (5 + 5)
Př. 2. 3 hod. = tři krátké vibrace za sebou (1 + 1 + 1)

Není to složité. Stačí se naučit smysl jednotlivých vibrací a následně už pouze dopočítáváte zbytek. Když máte aktuálně sedm hodin, tak nejdříve cítíte dlouhou vibraci udávající pět hodin a po krátké pauze dvě krátké vibrace, udávající dvě hodiny. 5 + 2 znamená sedm.

minuty

Zde je to o něco složitější. Podle vibrací totiž poznáváte jednotlivé minuty a desítky minut. Cítíte více vibračních sekvencí. Dávejte pozor.

 • Přejeďte prstem po dotykovém panelu směrem od sonaru.
 • Krátká vibrace : udává jednu minutu.
 • Delší vibrace : udává pět minut.
 • Dlouhá vibrace : udává padesát minut.
 • První vibrace, krátká pauza, další vibrace : První vibrace udávají počet desítek minut. Vibrace následující po krátké pauze, jednotlivé minuty.

Př. 1. : 3 min. = tři krátké vibrace za sebou bez pauzy (1 + 1 + 1)
př. 2. 8 min. = Jedna delší vibrace a tři krátké vibrace bez pauzy (5 + 3)
Př. 3. : 15 min. = Jedna krátká vibrace, pauza, jedna delší vibrace (10 + 5)
Př. 4. 24 min. = dvě krátké vibrace, pauza, dvě krátké vibrace (10 + 10 + 2)
Př. 5. : 39 min. = tři krátké vibrace, pauza, jedna delší vibrace a čtyři krátké vibrace už bez pauzy (10 + 10 + 10 + 5 + 4)
Př. 6. 57 min. = jedna dlouhá vibrace, pauza, jedna delší vibrace a dvě krátké vibrace už bez pauzy (50 + 5 + 2)

Vnímejte jednotlivé vibrační sekvence. A podle toho, co znamenají viz výše v příkladech, dopočítávejte vždy zbytek. Jak dopočítávat, máte vždy uvedeno v závorce u každého příkladu viz výše. Než si osvojíte smysl vibrací určování hodin a minut, doporučujeme mít zapnutou aplikaci Sunu na chytrém telefonu. S aktivními hlasovými oznámeními pouze necítíte vibrace, ale též slyšíte aktuální čas s pomocí hlasového výstupu telefonu.

Alarm

Náramek vás v čas upozorní prostřednictvím vibrací. Ať už potřebujete vzbudit, stihnout spoj MHD nebo důležitou schůzku. Pouze si nastavíte čas upozornění a Sunu Band v požadovanou dobu zavibruje.

Přidání nového alarmu

 • Stiskněte tlačítko přidat nový alarm.
 • V upravitelných posuvnících navolte přejetím prstu nahoru nebo dolů po dotykovém displeji telefonu, požadovanou hodinu a minuty.
 • Po stisku tlačítka zopakovat alarm, můžete nastavovat dny v týdnu, kdy má dojít ke zopakování navoleného alarmu.
 • Pod tlačítkem typy vibrací, si vybíráte jednu ze tří variant vibrací. Lehce si tímto způsobem odlišíte upozornění na tři různé události.
 • Ztišit alarm : Pomocí tohoto přepínače získáte možnost ztišit alarm dotykovým gestem na dotykovém panelu Sunu Bandu.
 • Název alarmu : Pojmenujte si vytvořený alarm podle potřeby.

Pozor! : Stiskem tlačítka přidat nový alarm, dojde rovnou k vytvoření alarmu s časem 12:00 Pokud chcete, čas si upravíte v upravitelných posuvnících včetně dalších parametrů viz výše, ale v závěru nic nepotvrzujete. Po upravení nově přidaného alarmu se stačí vrátit o krok zpět. Alarm je aktivován.

Editace a odstranění alarmu

Vytvořené alarmy se zobrazují v přehledném seznamu v rámci funkce alarm. Každý alarm obsahuje dvě položky:

 • Název a aktuálně nastavený čas
 • Přepínač pro jeho aktivaci a deaktivaci

Potvrzením položky s názvem alarmu a aktuálním časem, můžete alarm editovat. Měnit stejné funkce, které jsou uvedené v sekci pro přidání nového alarmu. Čas, typy vibrací, ztišení alarmu, název.

Potvrzením přepínače pro aktivaci a deaktivaci alarmu, alarm vypnete nebo zapnete. Pokud chcete alarm odstranit, navolte si v rotoru s odečítačem obrazovky VoiceOver možnost akce. Následně pomocí rotoru vyhledejte možnost delete nebo-li odstranit a potvrďte.

Běžící alarm lehce ukončíte stiskem tlačítka Home.

Detekce překážek

Tato funkce slouží k různým nastavením snímače sonaru, který je využíván pro detekování objektů a překážek v okolí. Jejím prostřednictvím upravujete a konfigurujete:

 • Rozsah sonaru : preferovanou vzdálenost, od které mají být standardně sonarem zachytávány a detekovány objekty v okolí.
 • Citlivost sonaru : Jak moc má být sonar citlivý a jaké typy objektů má detekovat. Např. i keře, větve stromů, dráty a další podobné překážky.

S rozsahem a citlivostí sonaru je potřebné si pohrát. Zkoušejte, experimentujte. Každému může vyhovovat odlišné nastavení.

Většina uživatelů si plně vystačí se základní konfigurací. Ta je následující:

 • Vnitřní krátký dosah : rozsah 1,5 metrů, nízká citlivost
 • Venkovní dlouhý dosah : rozsah 5 metrů, vysoká citlivost

Podrobně rozvedeno v článku echolokace a navigace v prostoru.

Rozsah sonaru můžete určovat v těchto jednotkách:

 • metry
 • stopy

Gesta, haptika

Dvě funkce, o kterých nemá smysl se nijak zdlouhavě rozepisovat. Ve stručnosti:

 • Gesta : Některé úkony s náramkem provádějte pouhým mávnutím ruky. Pomocí této funkce zapínáte a vypínáte různá gesta rukou, se kterými si Sunu Band rozumí. Jde o pozastavení a opětovnou aktivaci sonaru nebo uvedení náramku do úsporného a pohotovostního režimu. Aktivaci a deaktivaci gest řešíte prostřednictvím přepínačů, dostupných v sekci gesta.
 • Haptika : Úpravou posuvníku měníte intenzitu haptické odezvy, kterou cítíte na zápěstí.

Hlasová oznámení

Někdy vibrace náramku nestačí. V takových chvílích se hodí mít po ruce svůj mobilní telefon s aplikací Sunu. Pomocí aktivní funkce hlasových oznámení, slyšíte hlasové pokyny, doplňující vibrace Sunu Bandu. Mohou být užitečné, když plně nerozumíte produkujícím vibracím a potřebujete hlasovou nápovědu. Např. při zjišťování aktuálního času, stavu baterie náramku atd. Hlasová oznámení jsou ovšem i nezbytnou součástí Sunu Bandu, protože bez nich nezvládnete využívat některé pokročilejší funkce. Např. hledání míst v okolí, kompas a jiné. Nedokážete též vůbec pracovat s částí menu, odkud jednotlivé funkce přímo z náramku, vybíráte a aktivujete.

Aktivace a deaktivace hlasových oznámení

 • Stisknutím a podržením tlačítka navigace přímo z náramku.
 • Ručně přes mobilní aplikaci Sunu.

Hlasová zpětná vazba detekce překážek

Jak už název této funkce napovídá, kromě hlasových oznámení zmíněných výše, můžete v rámci detekce překážek, aktivovat tak zvanou hlasovou zpětnou vazbu. Ta určuje na základě zvukových nebo hlasových pokynů, aktuální vzdálenost od objektů v blízkosti.

Způsob zpětné vazby včetně preference zvuku, hlasu a časové prodlevy, nastavujete v mobilní aplikaci Sunu.

Zpětnou vazbu snadno zapnete a zase vypnete pouze při aktivním režimu sonaru dvojím poklepáním na dotykový panel.

Hledání telefonu

Pokud máte svůj náramek spárován s mobilním telefonem, v případě ztráty telefonu, jej lehce dohledáte. Při spuštěné mobilní aplikaci Sunu stačí stisknout a krátce podržet na náramku tlačítko Home. Telefon, nacházející se v dosahu Bluetooth, začne vibrovat a houkat jako policejní nebo sanitní vůz. Jakmile mobil najdete, krátkým stiskem tlačítka Home funkci pro hledání telefonu ukončíte.

Hledání míst

Tato funkce monitoruje vaše blízké okolí. S pomocí Google map, GPS a kompasu, vyhledává různá místa. Oznamuje, které zajímavé destinace se nachází ve směru, kterým jste momentálně natočeni a nabízí vám možnost navigace do určeného cíle. Vyberte si požadované místo v blízkosti, aktivujte navigaci a vyrazte na cestu.

Důležité : Funkce hledání míst se nalézá stále v beta verzi. Postupně se ladí a zdokonaluje. Omluvte případné nedostatky a nesrovnalosti.

Dovede následující:

 • Vyhledávat místa v okolí ve směru, kterým míří vaše ruka s náramkem.
 • Oznamovat, co se v daném směru nachází.
 • Řadit místa do jednotlivých kategorií jako je např. obchod, restaurace, stanice metra, vlakové nádraží, banky, bankomaty, lékárny, prádelny, nemocnice, kavárny a jiné.
 • Navigace do zvoleného cíle.

Jak začít?

 • Spárujte Sunu Band s mobilní aplikací Sunu.
 • Upravte nastavení polohových služeb tak, aby jejich lokalizace probíhala vždy, ne pouze při používání aplikace Sunu.
 • Překontrolujte, jestli máte aktivní GPS a mobilní data.

Jak hledání míst používat?

Nejdříve tuto funkci aktivujte. To můžete provést několika způsoby:

 • Dvojím stiskem tlačítka navigace přímo z náramku.
 • Z mobilní aplikace Sunu.
 • Z menu náramku, do kterého vstoupíte dvojím stiskem tlačítka Home. Přejetím prstu po dotykovém panelu směrem k sonaru nebo od něj, najdete hledání míst a potvrdíte poklepáním.

Nyní vnímejte vibrace. První vibrační odezva, kterou ucítíte bezprostředně po aktivaci funkce, znamená, že probíhá lokalizace míst v okolí. Další následující vibrace označuje, že lokalizace byla dokončena.

Zvedněte ruku a pokuste se ji srovnat s horizontem. Lépe tak zaměříte místa v blízkosti. Otáčením kolem své vlastní osy s rukou srovnanou s horizontem, zkoumáte okolí. Vždy, když je nalezeno nějaké místo, ucítíte nejdřív vibraci a po krátké pauze uslyšíte název kategorie a vyhledaného místa. Pokud se v některé z kategorií nalézá více míst např. dva obchodní domy, dozvíte se to.

Mezi jednotlivými kategoriemi listujete přejížděním prstu po dotykovém panelu směrem k sonaru nebo od něj. Potvrzujete poklepáním.

Postupujte takto:

 • Aktivujte hledání míst.
 • Monitorujte okolí a vyslechněte si všechny kategorie a místa, nalézající se v blízkosti.
 • Procházejte jednotlivá místa v kategorii též přejížděním prstu po dotykovém panelu směrem k sonaru nebo od něj.

Průběh navigace

 • Vyhlédněte si místo v blízkosti, kam se chcete dostat.
 • Vstupte do kategorie, kde se nachází, vyberte jej a potvrďte poklepáním.
 • Vyčkejte. Systém nastaví vhodnou trasu a zahájí navigaci.
 • Poslouchejte hlasové pokyny navigace a řiďte si jimi.
 • Vyrazte na cestu. Kdykoli si můžete nechat hlasové pokyny zopakovat tím, že přejedete prstem po dotykovém panelu směrem k sonaru nebo od něj. To ovšem pouze v okamžiku, když se zastavíte a srovnáte ruku s horizontem, abyste lépe detekovali směr, kterým momentálně míříte.
 • Ukončení navigace : Klepněte prstem na dotykový panel a Krátce přitlačte.

Konfigurace hledání míst

V mobilní aplikaci Sunu v sekci hledání míst, nastavujete následující:

 • Preferovanou maximální vzdálenost, ve které mají být vyhledávána místa v okolí.
 • Aktivujete a deaktivujete hledání míst.
 • Povolujete a zakazujete kategorie míst. Podle tohoto nastavení vyhledáváte místa jen v kategoriích, které máte povolené.

Pozor! : Funkce hledání míst není situována na velké vzdálenosti, ale pouze na takové vzdálenosti, které se nachází ve vašem blízkém okolí. Rozhodně vám nedovede pomoci při cestování z Olomouce do Brna atd.

Kompas

Určuje jednotlivé světové strany. Když jej aktivujete a otáčíte se kolem své vlastní osy, máte vždy jasnou představu o tom, na kterou světovou stranu zrovna míříte. Při používání kompasu doporučujeme srovnat ruku s horizontem. Lépe určíte směr.

Aktivace a deaktivace kompasu

 • Aktivace : přes menu náramku. Dvakrát stiskněte tlačítko Home, otevře se menu s nabídkou funkcí. Přejížděním prstu po dotykovém panelu směrem k sonaru nebo od něj, najděte kompas. Aktivujte poklepáním.
 • Aktivace : přes mobilní aplikaci Sunu. Potvrďte poklepáním tlačítko kompas.
 • Deaktivace kompasu : stisk tlačítka Home.

Krokoměr

Sledujte svoji aktivitu. Denně si kontrolujte, kolik uděláte kroků a naměřené výsledky procházejte v aplikaci Sunu. Tato Funkce se nijak zvlášť neaktivuje a neruší, běží automaticky, když máte náramek v pohotovostním režimu nebo aktivní detekci překážek.

Krokoměr v aplikaci Sunu

Obsahuje následující:

 • Aktuální počet ušlých kroků.
 • Maximální hranici počtu kroků za den, denní cíl.
 • Posuvník, kterým si nastavujete svůj denní cíl v počtu kroků.

Kam dál?

Zkoušejte a experimentujte. Využívejte náramek Sunu Band naplno a zjistěte, co všechno umí. Postupem času s dalšími aktualizacemi aplikace Sunu a firmwaru v náramku, přibudou i další zajímavé funkce a zlepšení. Tento článek budeme průběžně aktualizovat. Pokud uznáme, že už je moc dlouhý, vytvoříme jeho samostatná pokračování.

Máte dotazy nebo potřebujete něco osvětlit? Neváhejte a kontaktujte nás.

Významní partneři

Dlouhodobě spolupracujeme s těmito partnery:
Liftago Dáme jídlo Fakturoid Sumup Twisto Záchranka